Telefon: 068 909 666

info@bau.md

Tipurile de servicii prestate

Serviciile de Administrare și Gestionare

a Asociației de Proprietari din Condominiu includ:

 • Evidența și prelucrarea datelor legate de proprietarii de imobile
 • Acordarea suportului în organizarea Adunării generale
 • Elaborarea devizului anual de venituri şi cheltuieli
 • Monitorizează achitarea cotelor în Fondul de rezervă, plăților pentru serviciile comunale și ne comunale;
 • Prelucrarea şi soluționarea reclamațiilor venite din partea proprietarilor ce vizează spațiile comune;
 • Verificarea sistematică a stării generale a spațiilor comune ale complexului locativ;
 • În limitele competenței, administrează mijloacele financiare colectate de la proprietari, precum și alte mijloace generate din alte activități, depuse în contul bancar al Asociației, inclusiv ale Fondului de rezervă;
 • Încheierea și evidența contractelor cu furnizorii de servicii comunale și servicii de deservire tehnică a blocurilor locative;
 • Repartizarea bonurilor lunare de plată în cutiile poștale cât și la adresa de e-mail prezentată de către proprietar;

Serviciile de curățenie în bloc includ:

 • Măturat şi spălat scări și coridoare interne de la demisol până la ultimul etaj; 
 • Spălat ferestrele pe interior de la casa scării în bloc;
 • Șters praful şi îndepărtat pânzele de păianjen din interiorul imobilului - ori de câte ori este nevoie;    


Servicii de întreținere a teritoriului aferent blocului:

 • Amenajarea teritoriului adiacent blocului locativ
 • Măturarea
 • Colectarea gunoiului
 • Dezăpezirea trotuarului în jurul blocului, aruncarea materialelor antiderapante (nisip/sare), pe timp de iarnă
 • Curățenie în curtea blocului
 • Stropirea gazoanelor, îngrijirea gazonului, pe timp de vara

Serviciile contabile includ:

     

 • Întocmirearapoartelor financiare solicitate pentru Adunarea Generală;  
 • Informația detaliată pe apartament/bun imobil ;    
 • Elaborarea bonurilor de plată prin intermediul platformei electronice BAU.MD   
 • Actualizarea lunară a datelor despre apartamente/bunuri imobile;     
 • Descifrarea detaliată a cheltuielilor şi încasărilor Asociaţiei;     
 • Înregistrarea încasărilor şi plăților, calculul penalităților aplicate;      
 • Întocmirea şi depunerea declarațiilor fiscale și statistice;      
 • Întocmirea listelor cu restanțieri;   
 • Preluareadatelor contoarelor în vederea calculului individual de apă;      
 • Efectuarea plăților către furnizori în baza facturilor emise;      
 • Elaborarea ordinelor de plată cu aplicarea semnăturii bancare ca operator.


Serviciile Tehnice includ:

 

 • Verificarea periodică a funcționării instalației electrice a complexului locativ;
 • Întreținerea în stare funcțională a contoarelor electrice, verificarea și schimbarea siguranțelor;
 • Serviciile electricianului autorizat – la necesitate (lucrări profilactice – schimbarea becurilor în spațiile comune ale complexului locativ);
 • Intervenția unui specialist în caz de urgență tehnică;
 • Verificarea periodică a sistemului central de apeduct și canalizare a complexului locativ;
 • Întreținerea în stare funcțională a contoarelor de apă;
 • Instalator a obiectelor tehnico-sanitare – la necesitate(lucrări profilactice).

Serviciile juridice includ:

 • Întocmirea somațiilor de plată către restanțieri, după expirarea termenului stabilit de către Adunarea Generală
 • Pregătirea dosarelor și acționarea în instanța de judecată a restanțierilor și a altor categorii de acțiuni,
 • Reprezentarea Asociaţiei în instanțele de judecată;
 • Verificarea legalității activității administratorului;
 • Verificarea legalității deciziilor Consiliului de Administrație;
 • Consultarea locatarilor pe problemele Asociației.

Trimite un mesaj